Cum a început

Povestea noastră?

În anul 1974 a fost înfiinţată prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4 Călărași, cuplată cu creșa, având 4 grupe program prelungit pentru preșcolari și 2 grupe de copii antepreșcolari.

Dintre toate ofertele în judeţul Călăraşi, alternativa Step by Step a stârnit interesul celor mai multe cadre didactice dar şi a comunităţii.

Începând cu anul 1994 grădiniţa cu program prelungit nr. 4 călăraşi a încheiat un contract de parteneriat educaţional cu Fundaţia Soros cu acordul Ministerului Educaţiei şi al ISJ Călărași.

Fundaţia soros a asigurat suport logistic şi de specialitate pentru educatoare, ajutoare de educatoare şi inspectori de specialitate. a început ca un program social pentru 50 de copii proveniţi din medii sociale defavorizate.

În anul 1995, programul a fost extins la încă 2 grupe de copii din unitate, clasele au fost dotate cu mobilier specific şi material didactic necesar desfăşurării activităţilor didactice, asigurându-se instruirea educatoarelor şi a ajutoarelor de educatoare ce urmau să lucreze la aceste grupe de către specialişti.

În anul 1996 au fost efectuate evaluări de o echipă formată din reprezentanţi de la centrul Step by Step pentru educatie şi dezvoltare profesională, specialişti străini şi un specialist pe probleme de învăţământ preşcolar de la M.Ed.C.

Rezultatele obţinute de echipa de educatoare din G.P.P. Nr. 4 Călăraşi au fost apreciate pozitiv, primând calificativul ,,a”, fiind selectată ca echipă de formatori naţionali, împreună cu alte patru grădiniţe din ţară devenind astfel ,,grădiniţă – model de training”.

Din anul 2011, print-o hotărâre a Consiliului Local Călărași, a fost preluată ca structură, Grădiniţa cu Program Normal Nr. 4.

,,Unii văd şi pun întrebarea: ,,De ce?” Alţii văd și pun întrebarea ,,De ce nu?”

(George Bernard Shaw )

De aceea, grădinița noastră creează o ambianță bine organizată, încurajează copiii să exploreze, să aibe inițiative și să creeze.

Educatorii ajută copiii să-și atingă scopurile propuse printr-o expunere clară a modului de atingere a acestor scopuri.

Copiii sunt încurajați pentru formularea și exprimarea propriilor opinii. Se pun întrebări. Se susțin discuții.

Toate acestea pregătind copiii pentru următoarea etapă educațională!