Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Step by Step”, împreună cu toţi factorii educaţionali, îndeosebi cu familia, unul dintre partenerii-cheie, va identifica şi activa toate resursele pentru a asigura copiilor şanse egale de studiu şi succes personal, protecţie socială şi dezvoltare integral-armonioasă, conform nevoilor, ritmului şi progresului individual.