image

Grupa mică ,,Iepurașii”

Proiectul săptămânal, ,,Vin sărbătorile ”, a debutat o dată cu seara de 5 decembrie când copiii, plini de emoție, și-au lustruit ghetuțele, le-au așezat la intrare, așteptând dimineața, când cu mare bucurie au descoperit generozitatea bunului Moș Nicolae.
Derulat pe o perioadă de o săptămână, proiectul a oferit copiilor prilejul de a se familiariza cu unele tradiţii şi obiceiuri de iarnă pe care le moștenim de la moșii și strămoșii noştri. Din dorinţa de a păstra vie frumuseţea şi prospeţimea obiceiurilor de iarnă românești, am propus copiilor activități accesibile și adaptate nivelului lor de vârstă, prin care am reușit să îi sensibilizăm, pentru a deveni purtători şi păstrători ai portului popular, tradițiilor și obiceiurilor noastre. Am comunicat permanent cu părinții, în modul sincron cât și asincron, având un feed-back permanent.
Cu drag, echipa de educatori: Ciobotaru Angela și Sesovici Angela