Particularități ale alternativei educaționale Step by Step

Alternativa educaţională Step by Step respectă Cnaţional, integrează standardele de învățare și dezvoltare ale copilului şi utilizează cele mai bune practici internaţionale din domeniul educaţiei. Programul promovează educaţia centrată pe copil, raportată la nevoile şi interesele copilului, implicarea familiei şi comunităţii în educaţie, respectă şi apreciază diversitatea umană. Alternativa educaţională Step by Step are rolul de a dezvolta în fiecare copil capacitatea de a fi creativ, de a-şi forma o gândire critică, de a avea iniţiativă, a defini şi a rezolva o problemă, a comunica uşor cu semenii.

În procesul instructiv-educativ se are în vedere dobândirea de competențe la nivel: cognitiv, fizic, social, emoţional şi estetic. În funcție de aceste repere, cadrul didactic va realiza o selecție  a conținuturilor prevăzute în programă tocmai pentru a urmări nevoile și interesele copilului.

Metoda alternativă de învățare Step by Step presupune:
– individualizarea actului didactic;
– lucrul în grupuri mici de copii;
– învățarea organizată pe centre de activitate delimitate atât fizic, cât și prin procesul de învățare;
– implicarea părinților în activitățile didactice,

O zi în această alternativă începe cu Întâlnirea de dimineaţă care porneşte cu Salutul. Copiii se așază, împreună cu cadrul didactic, în cerc pentru a se putea vedea unii pe alții. Fiecare folosește numele persoanei căreia i se adresează. Salutul pregătește următoarea componentă a întâlnirii de dimineață, Împărtășirea cu ceilalți. Pe durata acesteia, copiii schimbă idei și construiesc subiecte de discuție. Ea reprezintă un bun prilej de dezvoltare a competențelor necesare pentru a deveni vorbitori și ascultători încrezători. Următoarea componentă a Întâlnirii de dimineață generează coeziunea grupului prin intermediul cântecelor, jocurilor și activităților scurte. Activitatea de grup pune, de obicei, accent pe Curriculum sau pe o temă analizată la clasă.. Alt moment este Calendarul zilei. Se precizează ziua din săptămână, data, luna, anotimpul, evenimentele sociale şi personale legate de ziua respectivă, inclusiv aspectul vremii, comentariile şi întrebările. Segmentul ce încheie Întâlnirea de dimineață este reprezentat de Mesajul zilei – un mesaj conceput de educatoare  pentru a introduce cunoştinţele sau deprinderile noi de achiziţionat şi de prelucrat pe centre de activităţi. Mesajul oferă prilejul de introducere – de preferat interactiv – a noţiunilor noi şi reamintirea celor anterioare necesare introducerii celor noi, prin dirijarea întrebărilor şi abilităţilor copiilor.

Împărtăşirea impresiilor, a experienţelor, stabilirea regulilor de grup se realizează la „Scaunul autorului”, unde fiecare copil devine personajul principal la un moment dat. Aici fiecare îşi prezintă rezultatele, ideile, ascultând observaţiile şi sugestiile celorlalţi. „Scaunul autorului” este locul unde începe şi se încheie ziua (dimineaţa se prezintă activităţile planificate, noutăţile; pe parcursul zilei se fac evaluările activităţilor de la centre şi în încheierea zilei se trag concluzii, se continuă evaluarea, se fac sugestii şi se împărtăşesc experienţe).

Într-o clasă Step by Step nu există materii, ci centre de activităţi, care se desfăşoară simultan. Metodologia didactică utilizată vizează abordarea individualizată a copiilor, ținând cont de nivelul de dezvoltare al fiecaruia.

Centrul de Alfabetizare – cuprinde jocuri cu litere, coli de hârtie, instrumente de scris, șabloane sau ștampile cu litere, foarfece, cărți de povești, jetoane cu denumiri de obiecte.  Aici copilul își dezvoltă limbajul și dobândește abilitățile necesare pentru a învăța să scrie și să citească.
Centrul de Matematică si jocuri manipulative – are în componență jocuri cu cifre și forme geometrice, tăblițe magnetice cu cifre, forme geometrice din lemn sau plastic, piese lego, instrumente de măsurat, zaruri, tangram, numărătoare, jetoane și diferite obiecte pe care să le numere, să le sorteze, ordoneze crescător/descrescător, să le grupeze etc. Copiii își vor dezvolta capacitatea de a grupa obiecte după anumite criterii, vor exersa număratul, vor identifica și denumi figuri geometrice, realiza șiraguri, ornamente cu anumite patternuri, își vor dezvolta motricitatea fină, capacitatea de percepție.
Centrul de Construcții – copiii pot realiza construcții din piese de lemn (specifice step by step), cuburi, seturi lego sau materiale neconvenționale (role de hărtie, cutii de carton, cofraje de ouă etc) . De asemenea, vor învăța să lucreze în echipă și își vor dezvolta atenția, capacitatea de concentrare, creativitatea și îndemânarea.
Centrul de Științe – cu ajutorul unor instrumente precum lupa, microscopul, pensetele, lamele, balanța, magneții, copiii vor învăța să realizeze un experiment, să analizeze și să compare diferite fenomene.
Centrul destinat jocurilor de rol – în cadrul acestui centru copiii își vor dezvolta imaginația, capacitatea de a negocia, de a rezolva conflicte, de a-și exprima emoțiile și de a le recunoaște pe ale celorlalți.
Centrul pentru activități artistice – este locul în care copiii desenează, pictează, modelează, cos, combină materiale pentru a realiza diferite lucrări.

Rolul echipei de educatori este de a acționa ca mediatori, încercând  să găsească căi de a extinde    și de a stimula activitatea copiilor. Copiii trebuie încurajați să gândească, să găsească răspunsuri.

Centrele trebuie organizate în așa fel încât să satisfacă cerințele individuale ale copiilor și să le ofere acestora libertatea de a se deplasa fizic și intelectual în cadrul procesului de învățare.

Sarcinile de lucru specifice, concepute de educatoare, dau posibilitatea copiilor să exerseze abilităţile care urmează a fi dobândite sau să le combine cu altele deja asimilate. Ele sunt progresive, astfel încât să permită fiecărui copil să le poată rezolva în ritmul şi la nivelul său. Desfăşurându-şi activitatea în aceste centre, copiii comunică şi colaborează la realizarea unor sarcini comune, iar cadrul didactic stă alături de ei la mese, purtând discuţii de la egal la egal.

Un alt aspect semnificativ al alternativei Step by step este faptul că o clasă de acest gen are o educatoare si un ajutor de educatoare  care îi îndrumă pe copii şi îşi suprapun resursele mai ales în timpul activităţii la centre. Cele două  se completează în timpul lucrului pe centre.

Copiii din aceste clase democratice sunt încurajaţi în a-şi formula şi exprima propriile opinii. Se pun întrebări. Se susţin discuţii. Alternativa Step by Step pentru învăţământul prescolar pune în valoare respectul reciproc şi responsabilitatea faţă de cei din jur, onestitatea. Adulţii formează conştient aceste trăsaturi de caracter în relaţiile zilnice cu copiii. Aceste trăsături stau la baza dezvoltării caracterului în Programul Step by Step pentru învăţământul prescolar.

Un alt element distinctiv în cadrul alternativei Step by Step este mobilierul, mese mobile cu scaune de jur împrejur, facilitându-se astfel lucrul pe grupe, cooperarea. Clasele dispun de un covor deoarece anumite activităţi se vor desfăşura într-o manieră relaxată, pe jos, fapt extrem de plăcut pentru copii. Mesele sunt delimitate între ele de dulăpioare prevăzute cu rafturi pe care sunt aşezate materialele specifice fiecărui centru de activitate. Copiii au toate materialele (în clasă, la îndemână, putându-le folosi ori de câte ori este necesar.

Întreaga activitate de învăţare în grup se realizează în grupuri mici de copii ce au o componenţă dinamică, se schimbă în fiecare zi în funcţie de opţiunile la centre. În acelaşi timp nu va fi neglijată munca individuală, existând întotdeuna şi sarcini individuale în cadrul centrului, aceasta devenind o componentă a muncii în echipă.

Putem afirma, fără a exagera, că un copil, după un an sau mai mulţi ani în cadrul alternativei Step by Step, va fi capabil să pună întrebări pertinente, să formuleze răspunsuri precise şi corecte, va fi în stare să dialogheze ceea ce demonstrează că şcoala nu i-a oferit, dar nici nu i-a cerut doar informaţie.